DEFINISI SENI
Seni adalah proses atau produk yang sengaja menetapkan unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indra atau emosi. Ini merangkumi pelbagai kegiatan manusia, ciptaan, dan cara berekspresi, termasuk muzik, sastera, filem, patung, dan lukisan. Makna seni ini dibahas dalam cabang falsafah yang dikenali sebagai estetika.

Definisi dan evaluasi seni telah menjadi sangat bermasalah sejak awal abad ke-20. Richard Wollheim membezakan tiga pendekatan: yang Realis, dimana high estetika merupakan nilai mutlak terlepas daripada pandangan manusia; yang objektivis, dimana juga merupakan nilai mutlak, tetapi bergantung pada pengalaman manusia secara umum dan kedudukan relativis, dimana tidak nilai mutlak, tetapi bergantung pada, dan bervariasi dengan, pengalaman manusia manusia yang berbeza.

[1] Sebuah benda boleh ditandai oleh niat, atau ketiadaan, dari penciptanya, terlepas dari tujuan jelas. Sebuah cangkir, yang seolah-olah dapat digunakan sebagai wadah, boleh dianggap seni jika dimaksudkan hanya sebagai hiasan, sementara sebuah lukisan boleh dianggap seni jika diproduksi secara massal.

Secara tradisional, seni istilah digunakan untuk merujuk kepada suatu keahlian atau penguasaan. Konsepsi ini berubah selama tempoh Romantis, ketika seni datang untuk dilihat sebagai "fakulti khusus fikiran manusia perlu diklasifikasikan dengan agama dan ilmu pengetahuan".

[2] Secara umum, seni dibuat dengan tujuan untuk merangsang minda dan emosi

Sifat seni telah dijelaskan oleh Richard Wollheim sebagai "salah satu yang paling sukar difahami daripada masalah-masalah tradisional kebudayaan manusia".

 [3] Telah ditakrifkan sebagai wahana ekspresi atau komunikasi emosi dan idea-idea, suatu cara untuk menjelajah dan menghargai unsur-unsur formal untuk kepentingan mereka sendiri, dan sebagai mimesis atau perwakilan.

[4] Leo Tolstoy seni dikenalpasti sebagai tidak langsung bermaksud untuk berkomunikasi dari satu orang ke orang lain. Benedetto Croce dan RP Collingwood memajukan pandangan idealis bahawa seni mengungkapkan emosi, dan bahawa karya seni pada dasarnya kerana itu ada dalam pikiran pencipta.

 [5] Teori sebagai bentuk seni berakar pada falsafah Immanuel Kant, dan dibangunkan pada awal abad kedua puluh oleh Roger Fry dan Clive Bell. Seni sebagai mimesis atau perwakilan mempunyai akar dalam falsafah Aristotle. Baru-baru ini, para pemikir dipengaruhi oleh Martin Heidegger telah mentafsirkan seni sebagai cara yang dengannya masyarakat mengembangkan sendiri media untuk ekspresi diri dan penafsiran.

1 Bebudak Komen:

Anonymous said...

sy tertarik kpd maklumat blog ni jd nk minta kebenaran utk upload maklumat dlm blog sy untuk asgmnt..harap dapat maklum balas..terima kasih